Wat is angst

Angst is een toestand van lichamelijke en emotionele spanning die gedachten, gevoelens en gedragingen in het dagelijks leven beïnvloeden.

Wanneer is er sprake van angst

Elk mens ervaart angst. In feite heeft angst een beschermende functie en is bedoeld om gevaar te herkennen. De lichamelijke symptomen worden wel gezien als de manier waarop het lichaam zich voorbereidt op bedreiging van buitenaf. Als de angst voor korte tijd gericht is op een bepaalde situatie of object spreken we van een (terechte of onterechte) vrees. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onweersbui of een gevaarlijke verkeerssituatie. Dit uit zich in: ‘ongemakkelijk voelen’, ‘onrustig zijn’, ‘bezorgdheid’.  Nadat het ‘gevaar’ is geweken verdwijnen ook de angstgevoelens. Er is daarom een verschil in ‘gewoon bang zijn’ en ‘hevige angst’.

Hevige angst kan worden veroorzaak omdat er een gevoel is ontstaan een ‘situatie niet meer aan te kunnen’. Dit uit zich bijvoorbeeld in: hartkloppingen, paniekgevoel, misselijkheid, versnelde ademhaling, en beïnvloedt het dagelijks denken. Deze vorm van angst kan, als deze lang aanhoudt, chronisch worden.

Oorzaken

Angstgevoelens kunnen ontstaan als deze worden gekoppeld aan een situatie, ervaring, een object, een onverwachte gebeurtenis of een te verwachten gebeurtenis.

Vaak zijn de oorzaken of is een aanleiding van de angst heel moeilijk bespreekbaar, waardoor iemand door schaamte (nog meer) in een isolement komt.

  • Sociale angst, zoals faalangst en het gevoel tekort te schieten bij anderen, angst om naar drukke gelegenheden te gaan, angst om uit huis te gaan.  Maar ook zich geen raad weten in gezelschap, geen brieven durven te schrijven uit angst voor ‘gek’ versleten te worden, de telefoon niet op durven nemen, de mening van een ander erg belangrijk vinden. Er zijn talloze vormen van angst die leiden tot isolement en eenzaamheid. Lees ook over depressie

  • Fobische angst zoals angst voor spinnen, water, objecten of situaties. Hierdoor ontstaat vermijdingsgedrag.

  • Paniekaanvallen.

Soms kan een onverwachte ingrijpende gebeurtenis hevige angstgevoelens oproepen

In die situatie spreekt men van een trauma. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan: het verlies van een dierbare, het meemaken van een ongeluk, verlies van een baan, of een verbroken relatie. Het zelfvertrouwen van iemand wordt aangetast omdat er geen controle meer is of is geweest over een situatie en er ontstaat angst voor meer verlies of onverwachte gebeurtenissen. Als deze gevoelens aanhouden in een situatie waarin het dagelijks functioneren diep wordt beïnvloedt spreekt men van een angststoornis. Lees ook over depressie

Waarom coaching en counseling bij angst

Coaching en counseling helpt je stapsgewijs de emoties te herkennen die tot jouw angstgevoelens hebben geleid. Het belangrijkste in dit proces is dat jij veiligheid ervaart en erover kan vertellen zonder dat je je afgewezen voelt. Het is ook belangrijk dat je in jouw proces wordt begeleid en je verder kunt in je leven.

In een programma op maat gaan we stap voor  stap alles behandelen, dieperliggende oorzaken onderzoeken én erkennen, en kunnen er andere keuzes worden gemaakt. Bij de behandeling wordt indien nodig, multidisciplinair samengewerkt.

Direct aanmelden !