Privacy beleid

(Click here for the English version)

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training respecteert uw privacy. Het is haar plicht en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van haar website en diensten. In deze verklaring laat Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training weten welke gegevens worden verzameld als u via de website www.hannekevandenberg.com  haar diensten gebruikt en hoe zij deze gegevens opslaat en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld Conform de Wet: Algemene Verordening  Gegevensbescherming  (AVG). (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)).  Deze wet gaat in op 25-05-2018.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Hanneke van en Berg – Coaching Counseling Training die worden aangevraagd via de website.  Onder diensten wordt verstaan:  het aanvragen van de nieuwsbrief en gratis producten (e-books, e-courses, Tips), het kopen van producten (online sessie, programma, training, boeken), een contactaanvraag via het web formulier.

Door gebruik te maken van deze website en door ‘akkoord aan te vinken’ in een of meer van de formuleren op de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. 

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training, dan wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld het toesturen van (gratis) producten, het tot stand brengen van een online sessie of het beantwoorden van een contactaanvraag.  Deze gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training of die van een derde partij.

Met een derde partij wordt altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  • Een verwerkersovereenkomst is een contract met derden waarin wordt vastgelegd dat er zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens wordt omgegaan, conform de wet AVG (GDPR), en dat deze persoonsgegevens alleen voor het doel noodzakelijk gebruikt mogen worden om de dienst te kunnen uitvoeren. Deze gegevens mogen dus niet voor eigen doeleinden worden gebruikt door de derde partij.
  • Met persoonsgegevens wordt bedoeld: informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is conform de relevante wetgeving.
  • Persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Welke gegevens worden gevraagd? (dit verschilt per aangevraagde dienst):

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Emailadres

Communicatie

Wanneer u een e-mail naar Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training verzendt (stressbalance4you@gmail.com) is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms wordt er naar uw persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training of die van een derde partij.

Nieuwsbrief en gratis producten

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training biedt nieuwsbrieven en gratis producten aan die via een formulier op de website kunnen worden aangevraagd. Door hiervan gebruik te maken wordt u automatisch toegevoegd aan haar email lijst en word u op de hoogte gesteld van aanbiedingen, reclame, tips, nieuws en andere informatie.

Om zeker te zijn van uw toestemming voor het toevoegen op de email lijst gebruikt Hanneke van den Berg  – Coaching Counseling Training voor nieuwsbrieven en gratis producten het ‘double opt-in systeem’. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Zij vraagt u dan om deze verificatie via een e-mail die zij naar het opgegeven adres verstuurd. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor een bestelling via de website zijn NAW, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Deze gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en verwerkt voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van uw betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Soms wordt ook bij het afwikkelen van de bestelling een derde partij ingeschakeld (zoals het toesturen van een boek). Voor het inschakelen van elke derde partij wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Deze persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaande doelen gebruikt, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt.

Beveiliging

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden,  door het beveiligen van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL).

Cookies

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat zij diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training of die van een derde partij. De informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen.

Derden

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training is verplicht en verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, conform de wet AVG (GDPR).

In sommige gevallen kan de informatie intern gedeeld worden met een samenwerkend team (zoals bijvoorbeeld bij een training, teambuilding of workshop).  Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training en het samenwerkende team zijn verplicht en verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, conform de wet AVG (GDPR). Bij het inschakelen – formeren van een samenwerkend team wordt voor elk teamlid (de derde partij), en bij elke (nieuwe) activiteit die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training biedt alle gebruikers van haar diensten de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan haar is verstrekt.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor mailing.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd en conform de wet AVG (GDPR) opgesteld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website en diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Dit wordt in het document ‘privacy beleid’ aangepast. Veranderingen worden ook vermeld op de website.

Wanneer de wet AVG (GDPR) wijzigingen doorvoert, worden deze veranderingen vanzelfsprekend ook doorgevoerd in het privacy beleid van Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training. Het is raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Vragen en feedback

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training controleert regelmatig of dit privacy beleid voldoet aan de door de AVG  (GDPR) gestelde eisen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:

 

Hanneke van den Berg – Coaching Counseling Training

Brahmslaan 45

2625 BS  Delft

06-14669664

stressbalance4you@gmail.com

 

U kunt ook de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

 

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op  24 mei 2018