CRM: effectieve teamontwikkeling

 

Workshop CRM

Teamprocessen en samenwerking!

De workshop CRM: (Crew/client Resource Management) is bedoeld voor teams die inzicht willen krijgen in teamprocessen en daarmee een effectieve samenwerking en communicatie creëren.

In deze workshop maak je kennis met de basis van CRM.  De focus van deze workshop is gericht op het creëren van effectieve teamontwikkeling. Er wordt dieper ingegaan op communicatieprocessen, het nemen van beslissingen en kennisoverdracht.

We geloven graag dat we als team goed communiceren en in staat zijn elkaar te begrijpen. Maar wat als de communicatie voor een deel bestaat uit persoonlijke overtuigingen, gewoontes, doelen en de boodschappen niet worden begrepen waardoor de samenwerking stagneert en de processen worden verstoord?

In de workshops CRM leer je bewust om te gaan met een aantal vragen. Wat is teamwork? Welke beslissingen neem jij? Hoe kijk jij naar bepaalde situaties en hoe interpreteer je deze? Hoe is de kennisoverdracht en hoe is de informatie verwerking ? Wat is subtiele informatie? Wat is teamkwaliteit?

Iedereen heeft een eigen referentiekader dat is gebaseerd op ervaring, kennis, scholing en geheugen. Alle zintuigen (geluid, beelden, geuren) werken mee en dragen bij aan de beeldvorming die iemand heeft van een bepaalde situatie.

Werken onder tijdsdruk kan een verstoring in teamprocessen geven. Communicatie en kennisoverdracht spelen een rol in de effectiviteit in het nemen van beslissingen. Kwaliteit, vaardigheid en kennis spelen een rol in de taakopvatting, evenals sociale vaardigheden.

Bewustwording van de situatie waarin je je bevindt en de (groeps-)processen die bijdragen aan deze situatie. (Situational awareness) Dit is nodig om een krachtiger en efficiënter functionerend team te creëren. Het team op een lijn met meer begrip, inzicht, communicatie en goede samenwerking !

To change ourselves effectively, we first had to change our perceptions (Steven Covey)

 

De workshop is inclusief uitgebreide biologische lunch en wordt afgesloten met een culinair diner.

  • Deelnemers: max 15 personen. Kleine en grotere groep in overleg.

  • Tijd: dagprogramma van 10.30-20.30 uur  (inclusief biologische lunch)

 

{a1573ar13402}