Depressie

Leren omgaan met depressieve klachten is belangrijk. Ieder mens verwerkt op eigen manier (ingrijpende) levensgebeurtenissen die kunnen leiden tot een depressie. Rouw verwerking, acceptatieprocessen, verdriet, verlies en afscheid spelen hier een grote rol in. Ook gevoelens van teleurstelling, onmacht, en eenzaamheid dragen bij aan depressieve klachten.

Het op tijd (h)erkennen van depressieve klachten kan een andere richting geven aan je leven. Het is vaak heel moeilijk om dit alleen te doen en ik begeleid jou in dit proces. Ik help je ook belemmeringen en overtuigingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld met (cognitieve) gesprekstherapie en ACT. Daarbij kan er ook begeleidende hulp nodig zijn bij praktische zaken (coaching) en/of in de vorm van een programma voor levensstijl verandering.

In onderstaand filmpje wordt goed weergegeven wat een depressie is.

 

Download hier het gratis e-book: de 5 Tips voor meer Veerkracht

 

Direct aanmelden !

Een depressie is een aandoening die valt onder de stemmingsstoornissen  en wordt gekenmerkt door een sombere en terneergeslagen stemming, en verlies van levenslust en veerkracht. Dit houdt in dat de intensiteit van de beleving van gevoelens (blijheid, geluk en verdriet) verminderen of soms verdwijnen. Er ontstaat een gebrek aan zingeving en vitaliteit. De kwaliteit van het leven verandert hierdoor.

Wanneer spreekt men van een depressie

Er is sprake van een depressie als er een langere periode sprake is van een sombere stemming of lusteloosheid. (Diagnose door arts).

Symptomen

Verlies van interesse, somberheid, slaapproblemen, piekeren, gewichtsafname en gewichtstoename zonder duidelijke oorzaak, concentratieproblemen, verlies van energie, gevoelens van wanhoop, schuldgevoel, uitzichtloosheid en machteloosheid. Niet elke cliënt met een depressie heeft alle en of dezelfde symptomen. Vaak gaan deze klachten samen met een burn-out.  Lees hier over burn-out.

Oorzaken

Bij het ontstaan van depressie wordt een mate van kwetsbaarheid verondersteld die verwerking en aanpassing van (normale) levensprocessen in de weg staat. Denk hierbij aan erfelijke aanleg,  cognitieve processen (leerprocessen in het leven) en ingrijpende gebeurtenissen (‘Life events’) als echtscheiding, geboorte van een kind, dood van een geliefde, trauma, ziekte, verlies van een baan, een verhuizing. Aanpassingsproblemen bij ingrijpende gebeurtenissen kunnen dan ervoor zorgen dat er een stagnatie in de verwerking en een depressie ontstaat.

Toch reageert iedereen op eigen manier op een ingrijpend levensproces. Het wil dan ook niet zeggen dat bovengenoemde oorzaken altijd tot een depressie leiden. Het is belangrijk op signalen te letten zodat er tijdig hulp kan worden geboden. In een beginnende depressie is het vaak eenvoudiger om hulp in te zetten.

Gevolgen

Verlies van kwaliteit van leven (cliënt verliest de werkelijkheid uit het oog en kan alleen in sombere termen denken, zelfverwaarlozing), eenzaamheid (verlies van familie en vrienden), codependency (verslavingen), agressief gedrag, suïcidale gedachten.

Daarnaast kan de omgeving van iemand met een depressie sterk worden beïnvloedt. (verantwoordelijkheid  en /of taken overnemen, bezorgdheid, overbelasting en onder druk staan).

Heb je directe hulp nodig? Bel 06-14669664 of neem contact op via onderstaande knop

 

Counseling en coaching  is erop gericht om te gaan met veranderingen in het leven

Direct aanmelden !