Wat is een depressie

De golven van het levenEen depressie is een aandoening die valt onder de ‘stemmingsstoornissen’  en wordt gekenmerkt door een sombere en terneergeslagen stemming, en verlies van levenslust. Dit houdt in dat de intensiteit van de beleving van gevoelens (blijheid, geluk en verdriet) verminderen, of soms verdwijnen. Er ontstaat een gebrek aan zingeving en vitaliteit. De kwaliteit van het leven verandert.

Wanneer spreekt men van een depressie

Er is sprake van een depressie als er een langere periode sprake is van een sombere stemming of lusteloosheid. (Diagnostisering gebeurt door een arts).

Symptomen

Verlies van interesse, somberheid, slaapproblemen, piekeren, gewichtsafname en gewichtstoename zonder duidelijke oorzaak, concentratieproblemen, verlies van energie, gevoelens van wanhoop, schuldgevoel, uitzichtloosheid en machteloosheid. Niet elke cliënt met een depressie heeft alle en of dezelfde symptomen.

Oorzaken

Bij het ontstaan van depressie wordt een mate van kwetsbaarheid verondersteld die verwerking en aanpassing van (normale) levensprocessen in de weg staat. Denk hierbij aan erfelijke aanleg,  cognitieve processen ( leerprocessen in het leven) en ingrijpende gebeurtenissen (‘Life events’) als echtscheiding, geboorte van een kind, dood van een geliefde, trauma, ziekte, verlies van een baan, een verhuizing. Aanpassingsproblemen bij ingrijpende gebeurtenissen kunnen dan ervoor zorgen dat er een depressie ontstaat.

Toch reageert iedereen op eigen manier op een ingrijpend levensproces. Het wil dan ook niet zeggen dat bovengenoemde oorzaken altijd tot een depressie leiden. Het is belangrijk op signalen te letten zodat er tijdig hulp kan worden geboden. In een beginnende depressie is het vaak eenvoudiger om hulp in te zetten.

Gevolgen

Verlies van kwaliteit van leven (cliënt verliest de werkelijkheid uit het oog en kan alleen in sombere termen denken, zelfverwaarlozing), eenzaamheid (verlies van familie en vrienden), codependency ( verslavingen), suïcidale gedachten.

Daarnaast kan de omgeving van iemand met een depressie sterk worden beïnvloedt. (verantwoordelijkheid, overbelasting omdat taken worden overgenomen, bezorgd zijn)

Counseling en coaching  is gericht op de motivatie om te leren gaan met veranderingen in het leven.

Voorkoming van depressieve klachten is van belang omdat ieder mens op eigen manier levensgebeurtenissen verwerkt. Het op tijd herkennen van klachten kan een andere richting geven aan je leven !

Direct contact opnemen !

 

Bekijk onderstaand filmpje waar depressie heel erg duidelijk in beeld is gebracht.