Wat is eenzaamheid

Eenzaamheid is het beste te omschrijven als een gevoel van alleen zijn, een gevoel van leegte, een gevoel van geïsoleerd te zijn van anderen, het gevoel niet verbonden te zijn met anderen.

Eenzaamheid is dus een gevoel en geen situatie.

 

 

 

Er is een verschil tussen jezelf alleen voelen en alleen zijn

Zo kan het dus voorkomen dat je in een druk gezelschap, waar dus zeker mensen om je heen zijn, jezelf eenzaam voelt omdat je denkt of voelt dat er geen contact is met de anderen. Ook het gevoel dat anderen niet begrijpen wie je bent en hoe je bent dragen hier aan bij. Gebrek aan zingeving, verdriet en leegte zijn dan het gevolg.

Anderzijds hoeft iemand die volkomen geïsoleerd leeft helemaal niet het gevoel te hebben eenzaam te zijn omdat er bijvoorbeeld veel interesses zijn waarmee iemand zich kan bezighouden. Vaak is een gevoel van machteloosheid gekoppeld aan het gevoel van eenzaamheid. Dit kan komen door eerdere ervaringen waarin een (plotselinge) situatie eenzaamheidsgevoelens opriep zoals een ziekenhuisopname, een echtscheiding, verandering van baan, verhuizing. Hierbij kunnen gevoelens zijn als: ‘niemand begrijpt mij’. Confrontatie met een gedachte aan deze ervaringen, of een nieuwe ervaring roepen dan nieuwe eenzaamheidsgevoelens op.

Gevolgen

Als een eenzaamheidsgevoel langer duurt ontstaan er gevoelens van machteloosheid en verdriet en volgt er  krachteloosheid om iets aan een situatie te veranderen. Daarbij komt de angst om naar eigen emoties te willen of te kunnen kijken. ( ‘het kan mij allemaal niets meer schelen’). Er is een gevoel van onverschilligheid en contacten met anderen worden vermeden of blijven erg oppervlakkig. Soms wordt een schijnwereld gezocht om toch de basisgevoelens van het mens zijn te beleven, zoals bijvoorbeeld: internetcontacten.

Deze gevoelens kunnen een gevoel van schaamte voor de eigen situatie veroorzaken en een letterlijk isolement volgt omdat iemand niet meer naar buiten gaat, geen telefoon meer opneemt, er geen dagritme meer is.

Waarom counseling en coaching

Belangrijk is om in de therapie van Counseling en Coaching begeleiding te zoeken naar zingeving, zelfrespect en zelfvertrouwen.

 

Direct aanmelden !