Burn-out

Mensen kunnen het uiterste van zichzelf vergen en langere tijd te weinig aandacht besteden aan aan gezondheidsklachten zoals vermoeidheid en slapeloosheid, langdurige hoofdpijn, concentratieverlies, het ervaren van te hoge (werk)-druk en het niet of nauwelijks verwerken van traumatische gebeurtenissen (rouw).

Uit onderzoek van het TNO blijkt dat meer dan 1 miljoen mensen in Nederland last hebben van Burn-out klachten. Deze zijn voor een deel werkgerelateerd.

Burn-out is een toestand van lichamelijke- en geestelijke uitputting als gevolg van chronische overbelasting. Het zijn klachten die voorkomen in thuis- en werksituatie en die niet altijd worden herkend en erkend of de klachten worden genegeerd en onbelangrijk gemaakt als ‘het hoort erbij’. Het niet behandelen van deze klachten kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Je gevoel van veiligheid wordt hiermee ook aangetast omdat je niet meer op jezelf kan of durft te vertrouwen.

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/1/arbobalans-2018-psychosociale-arbeidsbelasting-en-burn-out-klachten-blijven-toenemen/

Symptomen van burn-out

 • Slaap problemen (piekeren, inslapen, doorslapen, angstdromen)

 • Chronische vermoeidheid (energieverlies)

 • Vergeetachtigheid (verminderde concentratie, geheugen en samenhang in spreken)

 • Stemmingswisselingen (depressie en/of woede)

 • Verhoogde gevoeligheid voor ziekte (immuunsysteem)

 • Verlies van eetlust of verandering van eetlust

 • Seksuele problemen (verminderd libido (‘geen zin’ ) en/of impotentie)

 • Angstgevoelens (fobie, vermijding)

 • Gedragsveranderingen (onverschilligheid, terugtrekken sociaal leven)

 • Gevoelens van cynisme en zelfkritiek

 

Direct aanmelden !

Symptomen die op zichzelf staan, zijn vaak wel beheersbaar. Maar wanneer ze tegelijkertijd voorkomen, in mindere of meerdere mate, kan dat zorgen voor fysieke en mentale uitputting.

Een burn-out is een sluipende aandoening, vaak in combinatie met een langdurige (niet altijd (h)erkende) depressie. Lees hier over Depressie. Omdat er langere geen aandacht is besteed aan gevoelens, gebeurtenissen of situaties loopt iemand vaak lang door met klachten, net zolang totdat het te veel is geworden.

Burn-out heeft invloed op verschillende fysieke en mentale processen (concentratie, coordinatie, geheugen, motoriek) en beïnvloedt de kwaliteit van leven. De gevolgen van beschadiging kunnen ernstig zijn.

 

Oorzaken burn-out

 • Ingrijpende (traumatische) levensgebeurtenissen, opeenvolgend en zonder herstel

 • Rouwprocessen waaraan onvoldoende aandacht is besteed

 • Te volle agenda, te hoge (werk)druk,

 • Lage autonomie

 • Baanonzekerheid, reorganisaties,

 • Geen grenzen kunnen stellen, geen ‘nee’ kunnen of durven zeggen

 • Uitstelgedrag

 • Geen hulp kunnen of durven vragen,

 • Perfectionisme en controle gedrag

 • Piekeren en niet-kunnen-loslaten

 • Het niet-herkennen, negeren of bagatelliseren van de ernst van de klachten

Hoe spanning wordt ervaren is voor iedereen verschillend. De een zal niet in de gaten hebben dat er spanning is en gewoon doorgaan, de ander merkt de spanning wel op maar zal niet bij machte zijn om er iets aan te doen. Als er geen balans meer kan worden gevonden tussen spanning en ontspanning ontstaat een overbelasting. De lichamelijke en geestelijke energie is op. Gewone dagelijkse bezigheden kunnen zoveel energie kosten dat het bijna onmogelijk wordt om te kunnen functioneren. Denk hierbij aan zaken zoals bijvoorbeeld: stofzuigen, het plegen van een telefoontje, een boodschapje doen. Er komen gedachten naar boven als: ‘waar doe ik het voor’, ‘ik kan bij niemand terecht want ik moet het allemaal alleen doen’. Een schijnbaar klein voorval kan er dan voor zorgen dat het echt teveel wordt en iemand instort.

>>> Lees hier mijn BLOG over Burn-out en waar je op moet letten

Waarom coaching en counseling bij burn-out?

Een re-integratie traject helpt je om rust te krijgen in je hoofd, nieuwe perspectieven  ontdekken en meer mobiliteit en vitaliteit krijgen. Het is jouw pad naar herstel!

Samen belopen we het pad van jouw herstel. We gaan in gesprek en op zoek naar wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Door jou te helpen en je te ontzorgen heb jij de kans om nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Dit kan een grillig proces zijn met veel kleine stappen vooruit en vaak ook stappen achteruit. Verschillende gevoelens en emoties kunnen aan de oppervlakte komen. En dat is goed want het is jouw proces.

Het is van belang om eerst rust en balans terug te vinden. Het kan een moeizaam en langdurig proces zijn. Soms is het nodig om (tijdelijk) afstand te nemen van dromen en ambities. Het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Door inzicht te krijgen in belemmerende gedragspatronen en valkuilen, evenals het onderzoeken van de diepere lagen van emoties helpen je om balans terug te krijgen.

Vraag je werkgever of je in aanmerking komt voor een begeleidingstraject bij jouw burn-out. 

Heb je directe hulp nodig? Bel 06-14669664 of neem contact op via onderstaande knop.

 

Direct aanmelden !


Lees hieronder het voorbeeld van Suzanne. (naam en persoonlijke gegevens zijn om privacy redenen veranderd)

Suzanne (34) is docent Nederlands op een middelbare school en kampt al geruime tijd met klachten van slapeloosheid, concentratieklachten en vermoeidheid. Haar taak op school is divers en er is een tekort aan docenten. Suzanne neemt de taak (noodgedwongen) op om ook uitvallende lesuren Engels in te vullen. Ze volgt voor dit vak aanvullende opleiding en daarbij komt ook nog huiswerkbegeleiding en nakijkwerk van school bij. Het is haar teveel. Ze houdt van haar werk maar door de werkdruk en de crisis  komt ze nauwelijks toe aan goed lesgeven, ontspanning en vakantie. Haar concentratie neemt af en ze slaapt slecht. Ze heeft zelfs nauwelijks de tijd  en energie om haar vriend te zien. Suzanne heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het moeilijk om een grens aan te geven. Ze gaat dus gewoon door ondanks dat zij zich leeg en moe voelt.

Als Suzanne ’s avonds laat thuiskomt, na een drukke werkdag en ook nog een vergadering heeft gehad, draait haar kat om haar benen heen en bijna struikelt ze. Ze is vermoeid maar zoekt in de kast naar de kattenbrokjes om de hongerige kat te eten te geven. Dan ziet ze dat de kat op haar bank heeft gebraakt en ze laat van schrik het kattenvoer op de grond vallen.

Dan breekt ze. De troep, de drukke werkdag, de file en haar vermoeidheid van de afgelopen maanden worden haar teveel en huilend zakt ze op haar knieën. Ze is niet meer in staat om op te staan en blijft een tijdje zitten totdat ze genoeg moed heeft verzameld om haar vriend te bellen. Voor haar vriend heeft zij zich grootgehouden en niet aangegeven dat alles haar teveel werd. Hij schrikt van de emotionele toestand van Suzanne en meldt haar ziek bij haar werkgever. Vervolgens stuurt hij Suzanne naar de huisarts. De huisarts constateert een burn-out.

Suzanne heeft absolute rust nodig heeft want ze heeft teveel van zichzelf geëist. Daarbij blijven een aantal onverwerkte zaken uit het verleden haar dwars zitten. Ze besluit langzaam uit te gaan zoeken hoe zij haar leven kan en wil veranderen en heeft zich bij mij aangemeld.  

Het wordt duidelijk dat Suzanne haar grenzen moeilijk kan bepalen. Haar vermogen om te kunnen geven aan anderen is een kwalitatief goede eigenschap maar het is ook haar valkuil. Ze neemt een aantal maanden rust en begint met de verwerking van emotionele gebeurtenissen uit haar leven. Het gaat langzaam en moeizaam, waarbij er steeds een terugval is.  Maar ze probeert haar leven wel op haar manier structuur en rust te geven en wat voor heel belangrijk voor haar is: ze heeft ‘nee’ leren zeggen. 

Ze heeft erkenning gevonden bij zichzelf in wie ze is !


@Hanneke van den Berg