Stress

Stress is het proces van interne spanning dat optreedt in het lichaam als een reactie op externe gebeurtenissen. Iedereen ervaart in mindere of meerdere mate stress bij gebeurtenissen. Hoe iemand op stress reageert is afhankelijk van de mate van spanning, eerdere ervaringen, herinneringen, wensen, dromen en ambities.

Stress hoort bij het leven. Spanning en ontspanning wisselen elkaar af en worden gekoppeld aan emoties als blij, boos, bang en bedroefd.  Door bewust om te gaan met gebeurtenissen is iemand in staat om alert te reageren en adequaat te handelen in verschillende situaties. Stress kan daarom dus een gezonde positieve spanning zijn of een ongezonde (langdurige) negatieve spanning veroorzaken en zelfs een depressie veroorzaken. Lees hier over Depressie

Jouw stressgevoelens herkennen en daarmee leren omgaan in je leven is erg belangrijk. Het is vaak een proces vol verandering en het aanleren van nieuw gedrag.

Stressdagboek

>>>Download hier het gratis Stressdagboek en krijg inzicht in jouw stressmomenten 

Positieve stress

Denk bij een gezonde spanning aan bijvoorbeeld het halen van een rijbewijs (nieuwe fase in het leven), het geven van een feest (leuk), een leuke film (nieuwe indruk), uitgaan met vrienden (gezellig). Maar ook: opletten in het verkeer (bewustzijn), denken aan veiligheid (deuren afsluiten). Deze gezonde spanning levert ook stress op en nadat de gebeurtenis voorbij is, verdwijnt ook de spanning weer. Je hebt er een positieve herinnering aan overgehouden en de wetenschap dat je gebeurtenissen en spanning met (zelf)vertrouwen kunt hanteren.

Negatieve stress

Iemand kan langdurig worden blootgesteld aan negatieve gebeurtenissen die (negatieve) stress opleveren. Oorzaken zijn o.a. pesten, onprettige woon- of werkomstandigheden, financiële problemen, relatieproblemen, ziekte en verdriet.

Deze spanningen gaan niet zomaar weg en langdurige blootstelling aan deze stress veroorzaakt klachten van boosheid en of angst en beïnvloedt het leven op een ongezonde manier.

>>>Lees hier hoe je je veerkracht kunt verbeteren

Gevolgen van negatieve stress

Stress heeft effect op het lichaam. Het brein reageert met verschillende interne processen op stress situaties. Deze lichamelijk reacties zijn waarneembaar. Een niet erkende stress-situatie kan leiden tot burn-out 

Lichamelijke signalen bij stress

  • concentratieproblemen

  • spierspanning in nek en schouder

  • hoofdpijn

  • maagpijn

  • paniekaanvallen

  • slaapproblemen

  • hartkloppingen

  • problemen met de spijsvertering

 

Je voelt je niet goed en vaak negeer je dat. Je realiseert je vaak wel dat er teveel spanning is, maar bent niet bij machte om dit adequaat aan te pakken.

Dit heeft gevolgen voor het zelfbeeld (teleurstelling, schuldgevoel: ‘waarom laat ik dit gebeuren’, ‘waarom maak ik mij zo druk’), het zelfvertrouwen (onzekerheid, onmacht : ‘ik kan er niks aan doen’, ‘ ik weet het niet meer’, ‘ het overkomt mij altijd’) en stressmanagement (coping, toekomstbeeld: ‘het lukt mij toch niet’, ‘het gaat altijd zo’).

Iemand met een langdurige spanning is niet meer in staat om een situatie te hanteren. Vaak hebben de gebeurtenissen die de stress veroorzaken zich langere tijd opgestapeld. Soms is er een bepaalde gewenning van de spanningen die de stress situatie hebben veroorzaakt of worden de klachten niet direct herkent.

De klachten kunnen andere lichamelijke- en geestelijke klachten veroorzaken zoals depressiviteit, angststoornissen, aangeleerde hulpeloosheid, en uiteindelijk het immuunsysteem aantasten. Je wordt letterlijk ziek !

>>> lees hier mijn BLOG met Tips om stress te hanteren

Coaching en Counseling bij stress

Ik help jou stappen te nemen om te leren omgaan met stress.  Leren omgaan met stress is erg belangrijk.  Iets verbeteren en veranderen in je leven en leren omgaan met nieuw gedrag is niet altijd gemakkelijk. Je houdt vast aan gedragspatronen en stevige overtuigingen in ‘hoe iets moet’  of wat je denkt  en wat er van je wordt verwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘nee zeggen’ ,jezelf beperkingen opleggen, of een andere richting kiezen dan je gewend bent.

Door middel van gesprekken en oefeningen wordt snel duidelijk waar de knelpunten liggen in jouw stress factoren.  Dit proces helpt je om inzicht te krijgen in je eigen situatie, het stellen van doelen en zoeken naar oplossingen in een nieuwe structuur.  

Heb je directe hulp nodig? Bel 06-14669664 of neem contact op via onderstaande knop.

 

Direct aanmelden !